Υποστηρικό Υλικό > Λογισμικό >Πιστοποιημένο Λογισμικό

To '21 εν πλω'
 Εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσίασης που καλύπτει την Ελληνική Ιστορία της περιόδου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου Ελληνικού κράτους.

 
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία  

Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δημοτικό, Γυμνάσιο


Περιγραφή: 
Ο ειδικότερος τίτλος είναι: Τα πλοία του 1821, Ο ναυτικός αγώνας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας Παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα-κλειδιά του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου, πολλά στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα αλλά και για την κοινωνική ζωή στον Ελληνικό και κυρίως στο νησιωτικό χώρο κατά την χρονική περίοδο  από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου Ελληνικού κράτους. Τα γεγονότα και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες παρουσιάζονται με τρόπο που να τονίζεται η αλληλοσύνδεσή τους.


 


Στόχος:
Κύριος στόχος του λογισμικού είναι μέσα από τον πλούτο της παρουσίασης να κινητοποιήσει τους μαθητές και να γεφυρώσει ένα συχνά παρατηρούμενο κενό ανάμεσα στη φυσική τάση των παιδιών για μάθηση και τη συχνά παρατηρούμενη αντίδραση στους σειριακούς τρόπους διδασκαλίας.


Δυνατότητες: Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να κρατήσουν σημειώσεις, να επιλέξουν και να συγκεντρώσουν υλικό στο χώρο του «Εργαστηρίου» και να το επεξεργαστούν για περαιτέρω αξιοποίηση (παρουσίαση, εκτύπωση κλπ.)
Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Τεχνικού, β) Εγχειρίδιο Καθηγητή, γ) Εγχειρίδιο Μαθητή.

Ενέργεια: Οδύσσεια Έργο: Σειρήνες

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ανάδοχοι
: FINATEC A.E, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα ΜΜΕ, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία

Που έχει σταλεί
: Σε μεμονωμένα σχολεία της Οδύσσειας
Άδεια χρήσης:
Για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης