Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

28-09-17, 10:41

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης/ Έρευνας για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων: «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (έτος ίδρυσης 2007) θέλοντας να συμβάλει,
α) στην προώθηση, Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων που αφορούν το φυσικό και το αστικό περιβάλλον καθώς επίσης και τον ενεργό πολίτη,
β) στην ενθάρρυνση της έρευνας και της ενεργητικής μάθησης,

προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα: «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Β. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
1. Να περιγράψουν και να αναδείξουν τα δυνατά στοιχεία της πόλης και της περιοχής τους και τη σχέση τους με αυτά (Φυσικό περιβάλλον, τοπική ιστορία, μετακίνηση, πολιτισμός, ψυχαγωγία κ.λπ)
2. Να καταγράψουν τα αδύνατα σημεία της πόλης και της περιοχής τους και να υποβάλλουν ή να υιοθετήσουν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Β.1 Τρόπος γραφής:
Με στοιχεία New Romans ή Calibri μεγέθους 11-12.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
α) Μέχρι 2000 λέξεις για μαθητές Γυμνασίων
β) Μέχρι 2.500 λέξεις για μαθητές Λυκείων.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΚΘΕΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
1. Ημερομηνία κατάθεσης: Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018
2. Τα έργα θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας https://goo.gl/forms/mnN2KFXnsOCrBj6G3 . Κανένας άλλος τρόπος αποστολής δεν θα γίνει αποδεκτός. [Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται]

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 1434 φορές