Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Αναζήτηση Λογισμικού

Λογισμικό - Πολυμέσα

Στη συλλογή αυτή έχουν συγκεντρωθεί τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού και πολυμεσικού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Λογισμικό

Λογισμικό (222)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Προβολή άρθρων...
Πολυμέσα

Πολυμέσα (5)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθεί πρόσθετο πολυμεσικό υλικό κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Προβολή άρθρων...

dialogos

Το υλικό του λογισμικού αφορά στο μάθημα της Φιλοσοφίας και είναι οργανωμένο με τη μορφή ερωτήσεων, για τις οποίες ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει την απάντηση μόνος του. Σε καθεμιά από τις επτά βασικές περιοχές, ο χρήστης έχει να απαντήσει σε διαφορετικού τύπου ερωτήσεις: αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, ελεύθερης ανάπτυξης ή πολυεπίπεδες.

diafila

Μαθήματα Διαφυλικής Αγωγής με Χρήση Πολυμέσων. Αναφέρεται σε ζητήματα ενημέρωσης, αντισύλληψης, αναπαραγωγής και προφύλαξης (ιός HIV-AIDS).

diktyoma

Το λογισμικό του ΔΙΚΤΥΩΜΑ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει στόχο τον εφοδιασμό του εκπαιδευτικού με ένα ευέλικτο διδακτικό εργαλείο, το οποίο βασίζεται στις αρχές της συνεργατικής μάθησης και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υιοθετήσει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως δραστηριότητες προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων και αποσαφήνιση αξιών (values clarification). Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το συγκεκριμένο διδακτικό εργαλείο δρομολογείται μέσα από τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων του φυσικού με το ανθρωπογενές περιβάλλον σε δύο σενάρια.

domhmenosProgrammatismos

Με τη χρήση βασικών δομών προγραμματισμού σε μορφή ψευδοκώδικα οι μαθητές δημιουργούν προγράμματα, τα οποία μετατρέπονται σε λογικό διάγραμμα & κωδικοποιούνται αυτόματα σε procedural γλώσσα.

Dynamikes Isorropies

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα μια διαδικασία που αναφέρεται ως αρχή Le Chatelier. Η αρχή αυτή διδάσκεται στo πλαίσιo του μαθήματος της Χημείας, έχει όμως πολύ ευρύτερες εφαρμογές στη Φυσική τη Βιολογία, την Οικονομία, την Κοινωνιολογία και την Ιστορία.

dynamikiGeoploia

Το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί έναν Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Αλληλεπιδραστικό Διαθεματικό Άτλαντα με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πλούσιο υλικό αναφοράς (βασισμένο σε γεωγραφικά δεδομένα και συσχετιζόμενο με πολιτιστικά, κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά και στατιστικά δεδομένα). Ενδείκνυται για τις τάξεις Δ', Ε' ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β΄Γυμνασίου.

eikastikalogo

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

AAT2

Η εφαρμογή ΑΑΤ ουσιαστικά μελετά το θέμα ταλάντωση σε όλες τις περιπτώσεις όπως αυτές διδάσκονται στο πρώτο κεφάλαιο της Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου που είναι:
1) Ελεύθερη και αμείωτη ταλάντωση (ιδανική περίπτωση) που μπορεί να εξελιχθεί όταν δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας
2) Φθίνουσα ταλάντωση που οφείλεται σε εμφάνιση δύναμης αντίστασης F’ =-b.υ
3) Εξαναγκασμένη ταλάντωση που οφείλεται στην εξάσκηση περιοδικής διεγείρουσας δύναμης.

eikonikoErgThermodynamikis

MIA JAVA ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ.

ekpaideutika paixnidia

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιλαμβάνει δραστηριότητες σε μορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών, της φυσικής, της πληροφορικής και της στατιστικής.

sterksis

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" και αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

fysikh gymnasiou

Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική.

thisauros keimenon

Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων αποτελείται από: ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων, το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων που διαμορφώνεται από τους διδάσκοντες με κείμενα που επιλέγουν και προσθέτουν οι ίδιοι.

ellak

Δικτυακός τόπος που αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το χώρο της εκπαίδευσης.

fastQuiz

Η ανάγκη που προκύπτει από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για συχνή αξιολόγηση (διαμορφωτική ή/και αυτό – αξιολόγηση) καθώς και τα προβλήματα από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αξιολόγησης – εξάσκησης Fast Quiz το οποίο είναι ελεύθερου λογισμικού.