Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Λογισμικό - Πολυμέσα

Αναζήτηση Λογισμικού

Λογισμικό - Πολυμέσα

Στη συλλογή αυτή έχουν συγκεντρωθεί τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού και πολυμεσικού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Λογισμικό

Λογισμικό (222)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Προβολή άρθρων...
Πολυμέσα

Πολυμέσα (5)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθεί πρόσθετο πολυμεσικό υλικό κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Προβολή άρθρων...

No150 IEL exofyllo1

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με 16 εκπαιδευτικά σενάρια, με κοινό θέμα τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Ως κεντρικό άξονα έχει να συνδέσει ενδεικτικό υλικό τεκμηρίωσης, που χρησιμοποιείται στα γλωσσικά μαθήματα, με την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Poli

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, όπου κεντρικός άξονας , είναι η σύνδεση των γνώσεων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έχοντας σαν σημείο αφετηρίας, αλλά και σαν καταληκτικό σημείο-πεδίο εφαρμογής, την πόλη. Το θεωρητικό υπόβαθρο του πακέτου συντίθεται από διάφορους τομείς της ανθρωπογεωγραφίας, οι οποίοι μελετούν διαφορετικές όψεις της ζωής και της ανάπτυξης των πόλεων.

hlektronikoProtokollo

 - Πρωτοκόλληση Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
 - Επισύναψη Αρχείων και καθορισμός Ημερομηνίας Διατήρησης - Καταστροφής ανάλογα με το Φάκελο Αρχειοθέτησης Φ.
 - Φάκελοι Αρχειοθέτησης και Χρόνος Διατήρησης Εγγράφων. Δυνατότητα τροποποίησης ανάλογα με τις εκάστοτε εγκυκλίους
 - Αναζήτηση Πρωτοκόλλου, Ανάκτηση - Διαγραφή συνημμένων αρχείων
 - Εκτύπωση Απόδειξης Κατάθεσης Πρωτοκόλλου
 - Εκτύπωση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για βιβλιοδέτηση
 - Εκτύπωση λίστας εγγράφων για Εκκαθάριση Αρχείου μετά τη λήξη Διατήρησης αυτών
 - Backup βάσης δεδομένων, εύκολο κατέβασμα για φύλαξη αυτών
 - Διαχείριση Χρηστών με ρόλους "Διαχειριστής", "Συγγραφέας", "Αναγνώστης" και ανάλογη πρόσβαση

istoria texnis

Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα διερευνητικής πλοήγησης σε καλλιτέχνες και έργα του 14ου, 15ου, 16ου & 19ου αιώνα.

thriskeutika

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Γ΄και Δ' Δημοτικού με πλούσιο πρόσθετο διδακτικό υλικό, παιχνίδια, γλωσσάρια, διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων.

thrisk

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Α', Β' και Γ΄Γυμνασίου.

thriskeytika gymn

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το μάθημα των Θρησκευτικών Γυμνασίου.

thriskeutika est

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.

thriskeutiki agogi

Το λογισμικό αυτό με τη συμβολή της πληροφορικής επιδιώκει να μεταβάλει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, να το καταστήσει πιο ελκυστικό στο μαθητή και πιο πλούσιο σε οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, με το διερευνητικό του χαρακτήρα στοχεύει στη δυναμική αυτενέργεια του μαθητή μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ, παράλληλα, προάγει τη διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών προσφέροντας στο μαθητή μια πιο σφαιρική γνώση. Τέλος, προετοιμάζει τους μαθητές για τη γενικότερη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.

thymisis rozeta

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου σε συνεργασία με το σχολείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής και τις εκδόσεις Παπασωτηρίου Α.Ε..

ideokataskeye2.0

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά το μαθητή να μάθει να γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις. Τον βοηθά να οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.

iptamenes mhx

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν βασικό θέμα των εκπαιδευτικών σεναρίων του είναι οι ιπτάμενες μηχανές που κατά την πορεία του χρόνου επινόησε ο άνθρωπος. Κεντρικός άξονας είναι η μελέτη και ο πειραματισμός κατασκευής αρχέτυπων μοντέλων, τόσο πραγματικών όσο και εικονικών, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες από τις περιοχές των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Τεχνολογίας. Σε κάθε σενάριο οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το ψηφιακό υλικό των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών, να κατασκευάσουν, από απλά υλικά, το πραγματικό μοντέλο κάθε μηχανής και να ανακαλύψουν, με τη βοήθεια εικονικών μοντέλων, τις φυσικές αρχές λειτουργίας της.

iris

Η τέχνη των μαθηματικών και τα μαθηματικά της τέχνης. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής διακοσμητικών μοτίβων με χρήση αλγορίθμων, γεωμετρικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών κ.τ.λ.

istopolis

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία.

istor a gymn

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία.