Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Αναζήτηση Λογισμικού

Λογισμικό - Πολυμέσα

Στη συλλογή αυτή έχουν συγκεντρωθεί τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού και πολυμεσικού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Λογισμικό

Λογισμικό (222)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Προβολή άρθρων...
Πολυμέσα

Πολυμέσα (5)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθεί πρόσθετο πολυμεσικό υλικό κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Προβολή άρθρων...

agglika st

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στη Στ' Δημοτικού.

Algorithmiki

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο αποσκοπεί – μέσω της εντρύφησης με την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό- στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης. Κεντρικός άξονας για όλες τις δραστηριότητες είναι οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού.

mixanes

Ποιοτικό, πολυμεσικό, εκπαιδευτικό λογισμικό που πραγματεύεται και καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό μηχανών. Παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε μηχανής καθώς και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους εφευρέτες των μηχανών.

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

anakaluptw ton kosmo upolog

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιέχει βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων της γλώσσας, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της γεωγραφίας, οι οποίες επιδιώκεται να προσεγγιστούν μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Επίσης περιλαμβάνει διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, διερεύνησης ενός θέματος, αναζήτησης πληροφοριών, καλλιέργειας της φαντασίας, ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφορίας.

Carbon A

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη σεναρίων με βάση το στοιχείο και τις χημικές ενώσεις του άνθρακα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των διδασκόμενων εννοιών με φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής, τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τις εφαρμογές τους.

Carbon Cover copy

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα τη χημεία του άνθρακα.

astronomia3

Το «Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον», αποτελείται από έξι υπο-εργαστήρια φυσικής, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πειραματισμών, σύνθεσης διατάξεων και ανάπτυξης σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου μπορούν, μέσα από το πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο και να κάνουν πειράματα: Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Σκιάς - Παρασκιάς και Σύνθεσης - Αποσύνθεσης Χρωμάτων, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Στατικού Ηλεκτρισμού καθώς και Μαγνητισμού.

vizadio

Το λογισμικό έχει ως στόχο την προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας μέσα από την κριτική εξέταση των ιστορικών πηγών. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφόρηση για διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Γυμνασίου, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

arithmomaxies

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιμόρφωση και Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες".

attikh pezo

Περιβάλλον μελέτης αρχαίων ελληνικών κειμένων & των μεταφράσεών τους με τη μέθοδο των στοιχισμένων κειμένων. Περιλαμβάνει 36 αποσπάσματα των Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Λυσία, Ισοκράτη, Ξενοφώντα και Θουκυδίδη.

Irodotou A B

Η σύνθεση και δομή του υποστηρικτικού υλικού ακολουθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας των δυο μαθημάτων και των αντίστοιχων εγχειριδίων. Το πρώτο, που προορίζεται για την Α΄Γυμνασίου, έχει τίτλο "ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ", ενώ το δεύτερο, που προορίζεται για τη Β΄ Γυμνασίου, έχει τίτλο "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ".

astronomia3

Οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση φαινομένων του σύμπαντος με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας στοιχείων αστρονομίας και διαστημικής.

biologylogo

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στην Α' και Γ΄Γυμνασίου.

gaiaII

Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων, Γεωγραφίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Αστρονομίας, Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας.

Gallika Gymnasiou

Λογισμικό Γαλλικών Γυμνασίου που αποτελεί συμπληρωματικό υλικό το οποίο πλαισιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας. Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ένα περιβάλλον λειτουργικό και ταυτόχρονα προσφέροντας μια ατμόσφαιρα παιχνιδιού.