Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Λογισμικό - Πολυμέσα

Αναζήτηση Λογισμικού

Θετικές Επιστήμες

function probe

Πολυεποπτικό εργαλείο για τη σύγχρονη άλγεβρα, την τριγωνομετρία και την ανάλυση, που επιτρέπει τη διερεύνηση των συναρτήσεων και τη μαθηματική μοντελοποίηση.

Interactive Physics

Ανοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον ΗΥ, που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα.

iqplus

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+, με χρήση προσομοιώσεων και διαδραστικών εφαρμογών, συμβάλλει στην κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των Μαθηματικών Γυμνασίου.

modelus

Δυναμικό εργαλείο για διαλογική κατασκευή και διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο.

sketchpad

Ανοικτό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης που επιτρέπει την άμεση διαχείριση των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων καθώς και την επεξεργασία τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η δυνατότητα της κίνησης και της παρακολούθησης των αλλαγών των στοιχείων και των μεγεθών του σχήματος διευκολύνει την εικασία και τον πειραματισμό στα Μαθηματικά.

Agglika A B G Gymnasiou amea

Το λογισμικό έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τη δομή της Αγγλικής γλώσσας και τη σωστή χρήση της σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας.

astronomia3

Το «Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον», αποτελείται από έξι υπο-εργαστήρια φυσικής, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πειραματισμών, σύνθεσης διατάξεων και ανάπτυξης σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου μπορούν, μέσα από το πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο και να κάνουν πειράματα: Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Σκιάς - Παρασκιάς και Σύνθεσης - Αποσύνθεσης Χρωμάτων, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Στατικού Ηλεκτρισμού καθώς και Μαγνητισμού.

astronomia3

Οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση φαινομένων του σύμπαντος με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας στοιχείων αστρονομίας και διαστημικής.

gaiaII

Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων, Γεωγραφίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Αστρονομίας, Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας.

Geografia A B Gymnasiou

Η «Γεωγραφία Α΄ - Β΄ Γυμνασίου (1.0)» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου, με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκηθούν στην ύλη του μαθήματος.

dimiourgos montelon 2

Ο Δημιουργός Μοντέλων (ΔΜ) είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε για να προσφέρει στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευκαιρίες να πειραματιστούν με έννοιες και τις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, κατασκευάζοντας μοντέλα από στοιχειώδη δομικά στοιχεία, και με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν φαινόμενα σημαντικά για τη μόρφωσή τους.

diktyoma

Το λογισμικό του ΔΙΚΤΥΩΜΑ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει στόχο τον εφοδιασμό του εκπαιδευτικού με ένα ευέλικτο διδακτικό εργαλείο, το οποίο βασίζεται στις αρχές της συνεργατικής μάθησης και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υιοθετήσει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως δραστηριότητες προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων και αποσαφήνιση αξιών (values clarification). Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το συγκεκριμένο διδακτικό εργαλείο δρομολογείται μέσα από τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων του φυσικού με το ανθρωπογενές περιβάλλον σε δύο σενάρια.

dynamikiGeoploia

Το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί έναν Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Αλληλεπιδραστικό Διαθεματικό Άτλαντα με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πλούσιο υλικό αναφοράς (βασισμένο σε γεωγραφικά δεδομένα και συσχετιζόμενο με πολιτιστικά, κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά και στατιστικά δεδομένα). Ενδείκνυται για τις τάξεις Δ', Ε' ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β΄Γυμνασίου.

sterksis

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" και αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

fysikh gymnasiou

Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική.

Σελίδα 1 από 3