Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Λογισμικό - Πολυμέσα

Αναζήτηση Λογισμικού

agglika de

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στη Δ' και Ε' Δημοτικού.

agglika st

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στη Στ' Δημοτικού.

aggl.prohor.gymn

Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένους μαθητές στο Γυμνάσιο.

aggl arh gymn

Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε αρχάριους στο Γυμνάσιο.

Gallika Gymnasiou

Λογισμικό Γαλλικών Γυμνασίου που αποτελεί συμπληρωματικό υλικό το οποίο πλαισιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας. Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ένα περιβάλλον λειτουργικό και ταυτόχρονα προσφέροντας μια ατμόσφαιρα παιχνιδιού.

AnneMarie

Liebe Deutschlehrerin, lieber Deutschlehrer,
das Inhaltsverzeichnis soll Sie durch das Programm führen und Ihre
Arbeit damit erleichtern. Der Tabelle können sie folgende Informationen entnehmen:
a) Die Klasse
Die Buchstaben A, B und C stehen für die jeweilige Klasse.
b) die Zahl der Lektionen und der Module
Die Zahlen 1-7 stehen für die Lektionen, es gibt 7 Lektionen pro Klasse.
Die Buchstaben A-M stehen für die dazugehörenden Module.
c) Die Titel der Lektionen und die der Module.

Comics

Εκπαιδευτικό υλικό, υποστηριζόμενο από υπολογιστή, το οποίο διευρύνει και εμπλουτίζει το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Στοχεύει πρωταρχικά στην ώθηση του μαθητή να μιλήσει, και να χειριστεί καταστάσεις. Το υλικό αυτό παρέχει ποικιλία και δίνει κίνητρο στον μαθητή. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας του επηρεάζει τον χαρακτήρα του μαθήματος και το κάνει να ξεφεύγει από την ρουτίνα. Δίνει νέες δυνατότητες για επικοινωνία, δημιουργικότητα και εξέλιξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέλος με την διαδικασία κατασκευής κόμικς ο μαθητής εξοικειώνεται με τον υπολογιστή, τις νέες τεχνολογίες και την χρήση λογισμικού.

cd case gallika front

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει 7 διδακτικά σενάρια, στοχεύοντας στην κατάκτηση της γαλλικής γλώσσας και την εξοικείωση των μαθητών με τον καθημερινό κόσμο της εργασίας. Εκτός από το ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνει, συνοδεύεται από εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο προσομοιώνει το περιβάλλον όπου εξελίσσονται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια.

xenios1

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λογισμικό για το μάθημα των ξένων γλωσσών στο σχολείο (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Οι δραστηριότητες βασίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Μέσω ενός εικονικού ταξιδιού στη Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα και την κουλτούρα αυτών των χωρών.